Finn funksjonsuttrykket til grafen

Finne funksjonsuttrykket til en graf – Matematikk.org

Finne funksjonsuttrykket til en graf

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafen. Den generelle lineære funksjonen kan skrives som f(x) = ax + b der a er …

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra …

Hvordan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon ut fra grafen – Matematikk 1P – NDLA

Hvis vi bare har en graf og ikke vet funksjonsuttrykket som hører til, kan vi finne funksjonsuttrykket ved å se hvordan grafen ser ut.

Når vi har ei rett linje tegnet i et koordinatsystem, kan vi finne funksjonsutrykket.

Fra graf til funksjonsuttrykk – Matematikkens Verden

Matematikkens Verden: Fra graf til funksjonsuttrykk

Å finne funksjonsuttrykk fra graf. Vi fortsetter med lineære funksjoner fordi du trenger å kunne finne funksjonsuttrykket ved å lese av en graf.

Å finne funksjonsuttrykk fra graf – House of Math

Å finne funksjonsuttrykk fra graf | House of Math

… av to punkt kan finne funksjonsuttrykket til en lineær funksjon. Punktene kan vi enten få oppgitt, eller lese av selv fra grafen til funksjonen.

Lær hvordan du finner den lineære funksjonen ved å studere dens graf. Alt du trenger er to punkter.

Finne funksjonsuttrykk til lineær funksjon

Videre skal elevene bruke kunnskapene de har om funksjonsuttrykk , stigningstall og konstantledd for å finne funksjonsutrykk som tilfredsstiller ulike krav.

Finn funksjonsuttrykket 1 og 2 – Matematikksenteret

17. feb. 2014 — Det at en funksjon er lineær betyr at om vi tegner grafen i et koordinat system … Du setter inn x verdiene i funksjonsuttrykket og finner …

Funksjoner – Matematikk.net

Funksjoner – Matematikk.net

Det vil si at man betrakter en graf (rett linje) i koordinatsystemenet og ønsker å finne funksjonsuttrykket til denne grafen. Vi skal nå bestemme …

Lineære funksjoner – getSmart.no

Lineære funksjoner :: getSmart.no

getSmart er en kortstokkserie med morsomme og lærerike spill som dekker forskjellige matematiske og norskfaglige emner.

Keywords: finn funksjonsuttrykket til grafen