Altinn forsvaret

Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse – Altinn

Altinn – Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse

Fra Forsvaret. Dersom noen ønsker å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse må de på forhånd søke tillatelse hos Forsvaret.

Altinn – Start

Altinn – din digitale dialog med det offentlige. Her finner du skjema, meldinger og relevant informasjon. Logg inn og sjekk din innboks.

Innlogging – Altinn

Altinn – Innlogging

Her finner du ulike innloggingsmetoder som gir brukere som har behov som ikke dekkes av ID-porten muligheten til å logge inn i Altinn. Diverse om innlogging.

Skjemaoversikt – Altinn

Altinn – Skjemaoversikt

Forsvaret. Fylkeskommunene. Garantikassen for fiskere. Havforskningsinstituttet. Helse Møre og Romsdal. Helsedirektoratet. Helsedirektoratet (godkjenning av …

Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering … – Altinn

Altinn – Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer

Fra Forsvaret. Det kreves tillatelse fra NSM for å gjøre opptak fra luften over norsk territorium. Lisens kan gis for inntil 5 år om gangen.

Svar på innkalling til Forsvaret

Svar på innkalling til Forsvaret. Vel kva for ei innkalling du skal bekrefte. Oppdatert: 27. okt 2022 12:27. Sesjon. Bekreft innkalling til sesjon her.

Egenerklæringen – Forsvaret

Sesjon er neste skritt på veien til førstegangstjeneste, utdanning eller en jobb i Forsvaret. Nesten halvparten går videre til sesjon.

Lønn og godtgjøring under tjenesten – Sivilforsvaret

Lønn og godtgjøring under tjenesten | Sivilforsvaret

Tapt arbeidsinntekt må dokumenteres av arbeidsgiver via Altinn i skjemaet SIV-1008 … Skjema finner du på altinn.no og på skjemasiden på sivilforsvaret.no …

Altinn-samarbeidet – Altinn digitalisering

Altinn digitalisering

Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ …

Altinn ble startet som et samarbeid mellom Skatteetaten, Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregistrene i 2002, og skulle være en ALTernativ INNrapporteringskanal for økonomiske data. Fra 01.01.2020 er Altinn en del av Digitaliseringsdirektoratet.

Totalforsvaret – sammen for et tryggere Norge – Statsforvalteren

Totalforsvaret – sammen for et tryggere Norge | Statsforvalteren.no

14. des. 2022 — Totalforsvaret er betegnelse for det militære forsvaret og den … Dersom du mottar en forhåndsrekvisisjon via Altinn, betyr det at du eier …

Keywords: altinn forsvaret